algemene vergadering – raad van bestuur – geschillenregeling

Ons kantoor is in sterke mate gespecialiseerd in vennootschapsrecht.
Het vennootschapsrecht is een boeiende doch moeilijke materie. De 3 Advocaten heeft uitgebreide ervaring op dit vlak. Zo kan de procedure zoals in kort geding tot uitsluiting van een aandeelhouder een oplossing bieden in uw vennootschap wanneer deze wordt lamgelegd wegens duurzame en onherroepelijke onenigheid tussen de aandeelhouders. De rechtbank kan dan bevelen dat één aandeelhouder verplicht zijn aandelen dient af te staan aan de andere tegen een bepaalde prijs (prijs die meestal wordt bepaald door een deskundige).

Dergelijke, weliswaar ingrijpende, procedure kan de bedreigde vennootschap redden. Het vennootschapsbelang wordt door de rechtbank primordiaal geacht.
Het nieuwe wetboek van vennootschappen voorziet sinds 1 mei 2019 ook de mogelijkheid van uittreding of uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen. De uittredende of uitgesloten vennoot geeft in dit geval zijn aandelen terug aan de vennootschap, die deze vernietigt. De vennootschap financiert dan de overname van de aandelen.

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of een sekwester over de aandelen behoort ook tot de mogelijkheden om bepaalde noodlijdende vennootschappen vlot te trekken. 

Ook de Ondernemingsrechtbank kan ambtshalve of op eenzijdig verzoek een voorlopig bewindvoerder overeenkomstig art. XX.32 WER over de vennootschap aanstellen indien er ‘gewichtige en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen bestaan dat de voorwaarden van het faillissement vervuld zijn’. Hiertegen is derdenverzet mogelijk.
De 3 Advocaten bezit de nodige expertise om u in deze procedures bij te staan.

Beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen eveneens het voorwerp uitmaken van een procedure in kort geding. Een kwijting of vergoeding, kan op deze wijze worden aangevochten.

Mr. DECRAEYE, Mr. DE POOTER en Mr. DE POORTER zijn ook curatoren en derhalve beslagen in het faillissementsrecht. Zij kunnen een meerwaarde zijn indien er bijstand vereist is na een tussengekomen faillissement en dit zowel bij de afwikkeling ervan of het instellen van een rechtsmiddel (hoger beroep of verzet).

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

De 3 Advocaten is veel meer dan een gewoon advocatenkantoor. Het is een 'all-inclusief' kantoor en waar op zeer veel domeinen de nodige expertise aanwezig is.

JV

Menselijkheid en professionaliteit dragen De 3 Advocaten hoog in het vaandel en daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn. Ook naar het financiële toe jagen ze je niet onnodig op de kosten en stond ik nooit voor verrassingen.

MS

Van in het begin tot het einde 13.5 jaar de zaak goed opgevolgd en tot een schitterend einde gebracht, service en betrouwbaarheid, zeker aan te raden voor complexe zaken.

CDP

Uitermate tevreden over de deskundigheid, professionaliteit en de service van het kantoor!

TA

Heel goede ontvangst. Er wordt naar je geluisterd. Snel geholpen. Fantastisch, heel tevreden.

DD