NL FR
Menu

Vennootschapsrecht

Ons kantoor is in sterke mate gespecialiseerd in vennootschapsrecht.

Het vennootschapsrecht is een boeiende doch moeilijke en gevaarlijke materie voor een leek. "De 3 Advocaten" heeft uitgebreide ervaring op dit vlak. Zo kan de procedure zoals in kort geding tot uitsluiting van een aandeelhouder (art. 334 W. Venn. e.v.) een oplossing bieden in uw vennootschap wanneer deze wordt lamgelegd wegens duurzame en onherroepelijke onenigheid tussen de aandeelhouders. De Rechtbank kan dan bevelen dat één aandeelhouder verplicht zijn aandelen dient af te staan aan de andere tegen een bepaalde prijs (prijs die meestal wordt bepaald door een deskundige). Dergelijke, weliswaar ingrijpende, procedure kan de bedreigde vennootschap redden. Het vennootschapsbelang wordt door de Rechtbank primordiaal geacht. De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of een sekwester over de aandelen behoort eveneens tot de mogelijkheden om bepaalde noodlijdende vennootschappen vlot te trekken.

Beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen eveneens het voorwerp uitmaken van een procedure in kort geding. Een kwijting, vergoeding, kan op deze wijze worden aangevochten.

Mr. DECRAEYE, Mr. DE POOTER en Mr. DE POORTER zijn eveneens curatoren en derhalve beslagen in het faillissementsrecht.

Contacteer ons