RECHTSBIJSTAND

Wist u dat de rechtsbijstand van uw autoverzekering de advocaatkosten én de gerechtskosten dekt bij verkeersovertredingen?

De boete of de veroordeling door de politierechter uiteraard niet, maar dat is ook logisch.

U hoeft niet zelf naar de rechtbank te gaan. Wij doen dat in uw plaats.

Omdat we de gebruiken van de politierechtbank kennen, kunnen we verzachtende omstandigheden aanvoeren om een mildere straf te bekomen of zelfs vrijspraak verkrijgen.

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

EENVOUDIG ZELF UW DOSSIER OPSTARTEN

Ons inschakelen is heel eenvoudig wanneer u een rechtsbijstandsverzekering hebt.

U stuurt ons alle gegevens door en wij doen de rest. 

 • contact opnemen met verzekeringsmaatschappij of makelaar
 • rechtbank op de hoogte brengen
 • alle verdere administratie

Uiteraard kunnen wij uw verdediging ook op ons nemen wanneer uw geen dekking hebt in rechtsbijstand.

Dan maken we eerst tariefafspraken en gaan bij akkoord onmiddellijk voor u aan de slag.

ALLE BELGISCHE POLITIERECHTBANKEN

De 3 Advocaten zijn gevestigd in Oudenaarde, maar wij verdedigen onze cliënten voor ALLE politierechtbanken in België van de kust tot Limburg of de provincie Luxemburg. Voor de afhandeling hoeft u niet tot in ons kantoor in Oudenaarde te komen.

Wij werken perfect via telefoon, mail of videoconferentie.

Uw zaak wordt volledig door ons behartigd.

Van zodra wij de uitspraak kennen, brengen wij u op de hoogte en geven u een inschatting van uw mogelijke kansen in hoger beroep.

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

STRAFFEN

 • De boete en/of het rijverbod hangt vooral af van deze 3 factoren
  • de snelheid waarmee de maximum snelheid overschreden werd
  • de locatie van de feiten (bebouwde kom, zone 30 …)
  • de individuele omstandigheden (leeftijd bestuurder, recidivist …)

Indien u gedagvaard wordt, hangt uw straf ook vaak af van de politierechtbank of de politierechter. Die mag immers binnen de wettelijke marges soeverein een straf uitspreken.

Onze ervaring in de verschillende rechtbanken is een troef voor de cliënten die wij verdedigen omdat wij de gebruiken per rechtbank kennen.

Veelgestelde vragen

Wat betekent rijverbod wegens lichamelijke ongeschiktheid? (Art 42 Verkeerswet)

Wanneer u veroordeeld wordt voor art. 42 van de Verkeerswet wordt u lichamelijk of geestelijk ongeschikt bevonden om een motorvoertuig te besturen.
U brengt dan de veiligheid van de andere weggebruikers in het gedrang. Dit kan in elke graad van veroordeling uitgesproken worden en komt vaak voor bij ernstig alcohol- of drugsgebruik.

Kunnen er verzachtende omstandigheden in de veroordeling meespelen?

Dat kan. Soms is de rechter mild(er) bij een blanco strafregister, het dringend karakter van de verplaatsing of uw financiële situatie. Hiervoor is het interessant om u te laten bijstaan door een advocaat. Misschien slepen wij zelfs een vrijspraak uit de brand?

Ik heb mijn rijbewijs nog geen 2 jaar en reed te snel. Wat nu?

Bent u een jonge bestuurders die minder dan 2 jaar houder zijn van een rijbewijs heeft, dan wordt u extra bestraft. U krijgt een rijverbod wanneer u de maximale toegelaten snelheid met 30 km/u is overschreden of met 20 km/u in bebouwde kom, schoolomgeving of woonerf. Bovendien zal u uw theoretische en/of praktisch rijexamen moeten opnieuw afleggen.

Ik reed meer dan 40 km/u of meer dan 30 km/u in bebouwde kom, woonerf, schoolomgeving… Wat hangt me boven het hoofd?

Indien u geen gevolg gaf aan een onmiddellijke inning of minnelijke schikking, zal u altijd gedagvaard worden door de politierechtbank.

De boete varieert tussen € 80 en € 4.000. Ook wordt er vaak een extra rijverbod opgelegd. Die kan van 8 dagen tot 5 jaar gaan.
Hebt u binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van vorige veroordeling voor snelheidsovertreding opnieuw te snel gereden, dan wordt de herhaling beboet met een verdubbeling van de geldboete.

Wanneer wordt mijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken?

 • Wanneer u de maximum toegelaten snelheid met meer dan 20 km/u hebt overschreden binnen bebouwde kom, in zone 30, een schoolomgeving of woonerf
 • Wanneer u de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 km/u hebt overschreden in andere situaties

Het rijbewijs wordt teruggegeven

 • na 15 dagen behalve indien de politierechtbank de termijn heeft verlengd
 • na het verstrijken van de verlengde termijn  opgelegd door de politierechtbank
 • indien de rechter geen verval tot sturen uitspreekt

indien de rijbewijshouder een niet-Belgisch rijbewijs heeft en het grondgebied verlaat

De 3 Advocaten is veel meer dan een gewoon advocatenkantoor. Het is een 'all-inclusief' kantoor en waar op zeer veel domeinen de nodige expertise aanwezig is.

JV

Menselijkheid en professionaliteit dragen De 3 Advocaten hoog in het vaandel en daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn. Ook naar het financiële toe jagen ze je niet onnodig op de kosten en stond ik nooit voor verrassingen.

MS

Van in het begin tot het einde 13.5 jaar de zaak goed opgevolgd en tot een schitterend einde gebracht, service en betrouwbaarheid, zeker aan te raden voor complexe zaken.

CDP

Uitermate tevreden over de deskundigheid, professionaliteit en de service van het kantoor!

TA

Heel goede ontvangst. Er wordt naar je geluisterd. Snel geholpen. Fantastisch, heel tevreden.

DD