NL FR
Menu

Rechtsgebieden

Contractenrecht

Koop-verkoop, Lastgeving, Borgtocht

Zakenrecht

Erfdienstbaarheden, Bezit en eigendomsvordering, Appartementsrecht en mede-eigendom

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Burgerlijke aansprakelijkheid & Verzekeringswet

Handelscontracten- en distributierecht

Brouwerij overeenkomsten en CMR

Marktpraktijken en Consumentenrecht

Onrechtmatige bedingen, Verkoop op afstand, Wetboek economisch recht

Arbeidsrecht

Ontslag, Discriminatie op de werkvloer

Huur en pachtrecht

Huurachterstallen, Uitzetting, Huurschade

Zakelijke zekerheden en Beslagrecht

Roerend en onroerend beslag, Voorrechten, Hypotheken, Revindicatie

Administratief recht

Stedenbouw en ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunning, Bodemverontreininging