NL FR
Menu

Rechtsbijstand

Wist U dat uw verplichte autoverzekering meestal een rechtsbijstandpolis omvat en u recht hebt op een gratis advocaat naar keuze ?

Het is dan ook niet nodig de strafrechterlijke verdediging voor de Politierechtbank zelf te voeren nu uw verzekeraar deze kosten dekt. 

U beging een inbreuk op de verkeerscode?

Mogelijks ontvangt u een inlichtingenformulier van de Politiediensten hetwelk u dient in te vullen. Daarop dient onder andere te worden vermeld wie de chauffeur was op het moment van de overtreding, of u de overtreding al dan niet erkent en wat uw mogelijke motivatie en/of uitleg kan zijn. De motivatie kan uiteindelijk van doorslaggevend belang zijn mocht u gedagvaard worden voor de Politierechtbank. Een correcte en waarheidsgetrouwe verklaring kan naderhand een milde bestraffing voor de Politierechtbank tot gevolg hebben!

Dagvaarding

Het Parket beslist autonoom of u al dan niet een minnelijke schikking ontvangt of u wordt gedagvaard voor de Politierechtbank. Deze beslissing hangt uitsluitend af van het Openbaar Ministerie en varieert van arrondissement tot arrondissement.

Politierechtbank

Enige maanden na het invullen van uw inlichtingenformulier ontvangt u in sommige gevallen een dagvaarding om te verschijnen voor de Politierechtbank. Dit is het moment waarop u best uw verzekeringsmakelaar of een advocaat contacteert. U kan zelf naar de zitting van de Rechtbank gaan doch een raadsman kan u ook vertegenwoordigen zonder dat u daarvoor uw werk moet verletten. Bovendien onderzoekt een advocaat het strafdossier op mogelijke procedurefouten, kent hij de geplogenheden van de Rechtbank en kan daardoor een uiterst milde bestraffing uit de brand slepen of een rijverbod zoveel als mogelijk beperken.

Ankara Kız Yurdu

Share dit nieuwsbericht