NL FR
Menu

Vanaf 01/10/2016 is een helm, nummerplaat en rijbewijs verplicht voor een speed pedelec ! Deze speed pedelec geeft geen recht op een fietsvergoeding !

Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de wetgeving rond elektrische fietsen. De Belgische wetgever heeft hierin met ingang vanaf 1 oktober 2016 verandering gebracht en een onderscheid gemaakt tussen een high speed pedelec en een gewone pedelec.

1. De 'HIGH SPEED PEDELEC': ‘een bromfiets’

De high speed pedelec wordt door de Belgische wetgever omschreven als : “een tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur” en met de volgende kenmerken :

■ een cilinderinhoud van ten hoogste 50cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of

■ een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft.”

Deze elektrische fiets neemt sinds kort plaats in de Wegcode.

Dit houdt in dat bestuurders van de ‘high speed pedelec’ voortaan de regels uit de wegcode zullen moeten toepassen die gelden voor bromfietsen.

Evenwel dient verduidelijkt te worden dat deze speed pedelecs een aparte categorie vormen binnen de bromfietsen, naast de klassen A en B.

1.1. Rijbewijs –en helmverplichting en minimumleeftijd van 16 jaar

De wegcode verplicht u tot het dragen van een helm. De wet vereist niet het dragen van een bromfietshelm, zij stelt zich tevreden met het verplicht dragen van een fietshelm. Uiteraard is het de evidentie zelf dat u een fietshelm dient te dragen die bescherming biedt aan de slapen en het achterhoofd. Verder geldt een rijbewijsverplichting voor de high speed pedelec, wat inhoudt dat de bestuurder van een speed pedelec minstens 16 jaar dient te zijn.

1.2. Nummerplaat vereist en verzekeringsplichten

Een high speed pedelec dient voorzien te zijn van een nummerplaat die begint met de letter ‘P’, met een breedte van 100 mm, een hoogte van 120 mm een boord met een dikte van 5 mm. Een nummerplaat gaat dienvolgens gepaard met de nodige verzekeringsplichten. Op heden bestaat er nog geen verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen. Het is wel aanbevolen om een familiale verzekering af te sluiten.

1.3. Plaats op de weg als bestuurder van een speed pedelec

Als high speed pedelecer, kan u op het fietspad rijden op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u of minder op voorwaarde dat de andere weggebruikers die zich op het fietspad bevinden niet in gevaar worden gebracht. Indien er een hogere snelheidsbeperking van kracht is, dan is het u slechts toegelaten om gebruik te maken van het fietspad, in zoverre het aanwezig en bruikbaar is.

1.4. Geen recht op een fietsvergoeding

Voorlopig heeft u als gebruiker van een speed pedelec geen recht op een fietsvergoeding.

 

2.  De 'GEWONE PEDELEC’ wordt gekwalificeerd als een gewone fiets

2.1. De fiets met elektrische hulpmotor en de gemotoriseerde fiets

De fiets met elektrische hulpmotor valt onder de categorie ‘fiets’ indien 3 voorwaarden vervuld zijn.

Vooreerst moet er sprake zijn van trapondersteuning. Zoals de term luidt, betekent dit dat u zelf dient mee te trappen bij het fietsen.

Verder bedraagt het maximale geleverde vermogen 250 Watt en ten slotte bedraagt de maximale toegelaten snelheid voor deze ‘pedelec’ 25 km/u.

De gemotoriseerde fiets daarentegen onderscheidt zich van de fiets met elektrische hulpmotor uitsluitend in haar vermogen dat 250 Watt overstijgt en maximaal een vermogen kan hebben van 1kW. Voor deze elektrische fietsen geldt geen minimumleeftijd van zestien jaar.

2.2. Geen rijbewijs –en rijbewijsverplichting

Deze ‘pedelecs’ vereisen geen helm noch een rijbewijs. Uiteraard draagt u beter voor uw eigen veiligheid een helm.

2.3. Verzekering ?

Voor de fietsen met elektrische hulpmotor en voor gemotoriseerde fietsen die enkel trapondersteuning bieden, is geen aparte verzekering vereist. Een familiale verzekering blijft in dat geval toch wel aangewezen.

Voor de gemotoriseerde fiets moet een BA verzekering worden afgesloten van zodra de motor ook vermogen kan leveren zonder trappen.

Share dit nieuwsbericht