Jan De Poorter

Advocaat - Vennoot - Curator - Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

. 2009: afgestudeerd aan Rijksuniversiteit Gent
. 01.09.2009: eedaflegging als advocaat
. 05.09.2012: ingeschreven op tableau van Orde van Advocaten

Contacteer ons