De 3 Advocaten is veel meer dan een gewoon advocatenkantoor. Het is een 'all-inclusief' kantoor en waar op zeer veel domeinen de nodige expertise aanwezig is.

JV

Menselijkheid en professionaliteit dragen De 3 Advocaten hoog in het vaandel en daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn. Ook naar het financiële toe jagen ze je niet onnodig op de kosten en stond ik nooit voor verrassingen.

MS

Van in het begin tot het einde 13.5 jaar de zaak goed opgevolgd en tot een schitterend einde gebracht, service en betrouwbaarheid, zeker aan te raden voor complexe zaken.

CDP

Uitermate tevreden over de deskundigheid, professionaliteit en de service van het kantoor!

TA

Heel goede ontvangst. Er wordt naar je geluisterd. Snel geholpen. Fantastisch, heel tevreden.

DD

VRIJWILLIGE VEREFFENING, FAILLISSEMENT OF GERECHTELIJKE REORGANISATIE?

Er bestaan verschillende oplossingen voor uw bedrijf bij financiële problemen.

Éen ervan is de vrijwillige vereffening. Hiermee stopt u zelf de onderneming.

Een tweede oplossing is het neerleggen van de boeken. Ofwel doet u dit zelf en spreken we van een faillissement op bekentenis. Ofwel is het op aansturen van de schuldeiser en de Procureur des Konings in een faillissement op dagvaarding.

Een faillissement is echter in veel gevallen geen oplossing en dan zijn andere structurele maatregelen het enige wat u kan nemen, dan dringt een gerechtelijke organisatie zich op.
Dit is trouwens voorzien in de wet op de continuïteit van ondernemingen.

Wanneer wordt een gerechtelijke reorganisatie voorgesteld?

 • wanneer de schuldeisers persoonlijke borgstellingen vragen aan de zaakvoerders
 • wanneer er grote investeringen zijn gedaan met privékapitaal of met kapitaal van derden
 • wanneer een belangrijk investeringsgoed moet verkocht worden
 • wanneer de bestuurdersaansprakelijkheid en/of oprichtersaansprakelijkheid ter sprake komt
{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

WCO OF WET OP DE CONTINUÏTEIT VAN ONDERNEMINGEN

Met een WCO kan een onderneming

 • op korte tijd bescherming krijgen tegen schuldeisers
 • op langere termijn de kans krijgen om ingrijpend te reorganiseren

Wanneer de procedure voor een WCO opgestart wordt,  krijgt uw onderneming gedurende een bepaalde periode opschorting van betaling van schulden.
Schuldeisers blijven dan even op afstand. Tijdens deze periode kan u dan een reorganisatie voorbereiden.

Soms is een akkoord met schuldeisers over een mogelijke kwijtschelding van schulden, een collectief akkoord. Soms wordt de onderneming of een deel ervan overgedragen.

Tijdens een WCO werken 3 partijen samen:

 • de ondernemer
 • de boekhouder
 • de advocaat

De 3 Advocaten hebben experten in huis om u met uw bedrijf professioneel te begeleiden bij financiële moeilijkheden en bij een mogelijke WCO.
Weet dat een WCO altijd maatwerkis.

WANNEER KAN U EEN GERECHTELIJKE REORGANSATIE OVERWEGEN?

In bepaalde gevallen kan u best een WCO overwegen

 • bij een permanent liquiditeitstekort
 • wanneer u geen betalingsuitstel meer krijgt
 • wanneer gerechtsdeurwaarders beslagen leggen of verkoopdagen werden gepland
 • wanneer de bank de kredieten wil opzeggen
 • bij weigering van extra kredieten
 • bij dagvaarding van RSZ voor de arbeidsrechtbank
 • bij belastingschuld en overheidsschuld die niet meer kan aangezuiverd worden

De 3 Advocaten begeleidt ondernemingen in financiële nood en ondersteunt u samen met de accountant met advies.
Wij hebben experten in huis én werken samen met accountants die hier ook in gespecialiseerd zijn.
Een WCO is heel specifiek en altijd maatwerk.

 

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.