NL FR
Menu

Bankrecht

De 3 Advocaten advocatenkantoor heeft ervaring in geschillen met betrekking tot kredietovereenkomsten, consumentenkredieten, bankverrichtingen, chequerecht en allerlei bancaire zekerheden. Ook het onderzoeken en het realiseren van de voorrechten, hypotheken, borgstellingen en pandverzilvering behoren tot een van onze stokpaardjes.

"De 3 Advocaten" advocatenkantoor heeft ervaring met betrekking tot contentieux zowel aan de zijde van de bankier als aan de zijde van de consument. De procedures inzake het dagvaarden van debiteuren, bewarend beslag op onroerend goed, pauliaans bewarend beslag, uitvoerend beslag op onroerend beslag en aanstelling van notaris overeenkomstig art. 1580 Ger.W. kennen voor ons kantoor geen geheimen meer.

Ook de consument kan De 3 Advocaten advocatenkantoor door haar ervaring genoegzaam van dienst zijn. Een aantal kredietverleners blijken tal van wettelijke bepalingen niet in overweging te nemen. Zo kunnen excessieve schadebedingen door de Rechtbank worden gematigd.

Ook de contractuele aansprakelijkheid van de kredietverlener kan aangehouden worden, wanneer bijvoorbeeld een bankier een kredietovereenkomst onvoorzichtig of te kwade trouw afsluit of uitvoert, of wanneer deze het krediet bruusk of op onverantwoorde wijze opzegt.

Inzake consumentenkrediet dienen de kredietverleners aan stringente wettelijke voorwaarden kredietovereenkomsten te sluiten op straffe van diverse sancties.

De 3 Advocaten advocatenkantoor staat steeds voor U klaar, indien U een probleem heeft met uw kredieten.

Contacteer ons