Kredietovereenkomsten – borgstellingen – pandverzilvering

De 3 Advocaten advocaten heeft ervaring in geschillen rond kredietovereenkomsten, consumentenkredieten, bankverrichtingen, chequerecht en allerlei bancaire zekerheden. Ook het onderzoeken en het realiseren van de voorrechten, hypotheken, borgstellingen en pandverzilvering behoren tot een van onze stokpaardjes.

Ook ervaring hebben experts in huis tot contentieux zowel aan de zijde van de bankier als aan de zijde van de consument. De procedures rond het dagvaarden van debiteuren, bewarend beslag op onroerend goed, pauliaans bewarend beslag, uitvoerend beslag op onroerend beslag en aanstelling van notaris overeenkomstig art. 1580 Ger.W. kennen voor ons kantoor geen geheimen meer.

De consument kan ook beroep doen op De 3 Advocaten.
Een aantal kredietverleners blijken tal van wettelijke bepalingen niet in overweging te nemen. Zo kunnen excessieve schadebedingen door de rechtbank worden gematigd.

Ook de contractuele aansprakelijkheid van de kredietverlener kan aangehouden worden, wanneer bijvoorbeeld een bankier een kredietovereenkomst onvoorzichtig of te kwade trouw afsluit of uitvoert, of wanneer deze het krediet bruusk of op onverantwoorde wijze opzegt.

Kredietovereenkomsten van kredietverleners moeten aan stringente wettelijke voorwaarden voldoen op straffe van diverse sancties.

Wij verlenen u advies wanneer u een probleem ondervindt bij een krediet.

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

De 3 Advocaten is veel meer dan een gewoon advocatenkantoor. Het is een 'all-inclusief' kantoor en waar op zeer veel domeinen de nodige expertise aanwezig is.

JV

Menselijkheid en professionaliteit dragen De 3 Advocaten hoog in het vaandel en daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn. Ook naar het financiële toe jagen ze je niet onnodig op de kosten en stond ik nooit voor verrassingen.

MS

Van in het begin tot het einde 13.5 jaar de zaak goed opgevolgd en tot een schitterend einde gebracht, service en betrouwbaarheid, zeker aan te raden voor complexe zaken.

CDP

Uitermate tevreden over de deskundigheid, professionaliteit en de service van het kantoor!

TA

Heel goede ontvangst. Er wordt naar je geluisterd. Snel geholpen. Fantastisch, heel tevreden.

DD