Ontslag – discriminatie op de werkvloer

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer vanaf de sollicitaties tot het einde van de arbeidsovereenkomst. 

Veel discussies doen zich voor bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst en meer in het bijzonder bij een ontslag om dringende reden, een opzegging of een verbreking met betaling van een verbrekingsvergoeding. Veelal zijn deze beëindigingswijzen aan specifieke formaliteiten onderworpen waar vaak tegen wordt gezondigd door de werkgever en de werknemer zodat juridisch advies vaak aangewezen is.

Verder zijn er ook ontslagbeperkingen en -verboden zoals bij preventieadviseurs, zwangerschap, vakbondsafvaardiging, … de discriminatiewetgeving en de regelgeving rond kennelijk onredelijk ontslag. Dit laatste is een ontslag dat geen verband houdt met de geschiktheid of het gedrag en niet berust op een noodwendigheid inzake de werking van de onderneming. 

De niet-naleving van de formaliteiten en motivering van het ontslag zullen aanleiding kunnen geven tot betwisting, waarbij mogelijk een schadevergoeding zal verschuldigd zijn. 

De 3 Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, waarbij zij zowel werkgever, als werknemer bijstaat tijdens uitvoering van de arbeidsovereenkomst en bij de beëindiging ervan.

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

De 3 Advocaten is veel meer dan een gewoon advocatenkantoor. Het is een 'all-inclusief' kantoor en waar op zeer veel domeinen de nodige expertise aanwezig is.

JV

Menselijkheid en professionaliteit dragen De 3 Advocaten hoog in het vaandel en daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn. Ook naar het financiële toe jagen ze je niet onnodig op de kosten en stond ik nooit voor verrassingen.

MS

Van in het begin tot het einde 13.5 jaar de zaak goed opgevolgd en tot een schitterend einde gebracht, service en betrouwbaarheid, zeker aan te raden voor complexe zaken.

CDP

Uitermate tevreden over de deskundigheid, professionaliteit en de service van het kantoor!

TA

Heel goede ontvangst. Er wordt naar je geluisterd. Snel geholpen. Fantastisch, heel tevreden.

DD