De 3 Advocaten is veel meer dan een gewoon advocatenkantoor. Het is een 'all-inclusief' kantoor en waar op zeer veel domeinen de nodige expertise aanwezig is.

JV

Menselijkheid en professionaliteit dragen De 3 Advocaten hoog in het vaandel en daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn. Ook naar het financiële toe jagen ze je niet onnodig op de kosten en stond ik nooit voor verrassingen.

MS

Van in het begin tot het einde 13.5 jaar de zaak goed opgevolgd en tot een schitterend einde gebracht, service en betrouwbaarheid, zeker aan te raden voor complexe zaken.

CDP

Uitermate tevreden over de deskundigheid, professionaliteit en de service van het kantoor!

TA

Heel goede ontvangst. Er wordt naar je geluisterd. Snel geholpen. Fantastisch, heel tevreden.

DD

VOOR BOUWHEREN

Bouwen of verbouwen is altijd een grote investering. Daarom laat u zich technisch goed adviseren voor u bepaalde beslissingen neemt. Veel bouwheren vergeten dat de juridische kant van een bouwproject even belangrijk is.

Alles start bij de contracten die u ondertekent met aannemers, projectontwikkelaars, architecten, studiebureaus… Vaak bevatten deze heel specifieke verwoordingen en kleine lettertjes waar u overkijkt.

U kan De 3 Advocaten al betrekken van bij het begin van het bouwproces voor het nalezen, aanpassen en reviseren van overeenkomsten met bouwprofessionals.

Wij onderzoeken de solvabiliteit van uw aannemer of bouwpromotor op uw vraag.

Deze investering verdient zichzelf terug, want het is beter de problemen op voorhand te vermijden dan achteraf een oplossing te moeten zoeken.

Ook tijdens de uitvoeringsfase staan wij u bij. Bijvoorbeeld bij de opmaak en opvolging van ingebrekestellingen, bij minnelijke expertises, bij onderhandelingen tussen advocaten. Vaak zonder dat hiervoor een rechtbank moet ingeschakeld worden.

De overheid stelt steeds meer eisen. Denk maar aan de regelgeving rond energieprestatie, het vergunningenbeleid, overtredingen op stedebouwkundige voorschriften …

Wij volgen de regelgeving op de voet en kunnen u bijstaan bij geschillen met de overheid rond vergunningen, bouwovertredingen …

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

VOOR BOUWPROFESSIONALS

ls bouwprofessional moeten er administratief eerst veel zaken op orde worden gesteld voor u effectief kan starten met de uitvoering: offertes, contracten, factuurvoorwaarden…

Ook is het nieuwe verbintenissenrecht in voege gegaan op 1 januari 2023. Veel documenten zijn nog niet aangepast.

Wees de problemen voor. Zorg voor actuele documenten op maat van uw zaak, uw bedrijf en de manier waarop u te werk gaat.

Als bouwprofessional is het goed te weten hoe de contractpartij er financieel voorstaat. Zo kan u gepast reageren wanneer facturen niet meer / tijdig worden betaald.

De 3 Advocaten hebben een goede kennis van het insolventierecht, het vennootschapsrecht, het kredietrecht en beslagrecht. Zo kunnen wij adequaat en gepast ingrijpen en u bijstaan.

Bouwschade is snel gebeurd en het wordt al snel ingewikkeld wanneer er verschillende spelers betrokken zijn. Elke bouwprofessional heeft dan weer zijn eigen verzekering. En daarom is het interessant om De 3 Advocaten onder de arm te nemen.
BA Uitbating, Verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR), 10-jarige aansprakelijkheid… het is meestal een kluwen van partijen.

Wij beschikken over de juiste expertise om u als bouwprofessional bij te staan, van bij de ondertekening van het contract ,tijdens de uitvoering tot op de oplevering en bij schadegevallen.

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

ENKELE PRAKTIJKVOORBEELDEN

Prijsbepaling

Er bestaan verschillende manieren om de prijs te bepalen in een aannemingsopdracht:

  • Aanneming in vrije rekening
  • Aanneming in regie
  • Aanneming tegen eenheidsprijzen
  • Aanneming tegen vaste prijs

Elke prijsbepaling heeft zijn voor- en nadelen.

Ook moeten aannemingscontracten vaak rekening houden met de bepalingen uit het Wetboek economisch recht. De tussenkomst van De 3 Advocaten is interessant om correcte contracten op te maken en om na te gaan of bestaande contracten voldoen aan de voorwaarden, vooral bij discussie.

Meerwerken / minderwerken

Rond meer- of minderwerken worden er op voorhand weinig of zelfs geen afspraken gemaakt. Zij zijn daarom een bron van conflicten. Hierbij spelen de wijze van prijsbepaling en de aard van de aannemingsovereenkomst een belangrijke rol.

 

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.

OPLEVERING

De oplevering is het moment waarop de bouwheer het resultaat van de aannemingswerken aanvaardt.

Meestal is er sprake van de dubbele oplevering (in de Wet Breyne) en is er eerst een voorlopige oplevering. Achteraf volgt pas een definitieve oplevering.
Bij de voorlopige oplevering hoort een proces-verbaal van voorlopige oplevering waarin de gebreken die de aannemer nog moet herstellen worden opgesomd.
De eindoplevering is de erkenning van de bouwheer dat de werken goed zijn uitgevoerd volgens de overeenkomst en volgens de regels van de kunst.
Meestal start de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect bij de datum van de definitieve oplevering, ook al kunnen hier contractuele afwijkingen mogelijk zijn.

De 3 Advocaten begeleidt u bij de discussies bij de oplevering. Indien u uw handtekening plaatst, bent u immers akkoord met wat er in de pv staat.

{{feedback.message}}

{{label_privacy_text}} {{label_privacy_button}}.